Na enige omzwervingen zijn we weer terug bij

Hotel American

We houden elke eerste vrijdag van de maand troepenavond in de prachtige boegzaal. Je bent van harte welkom om eens een kijkjje te komen nemen. Wel even aanmelden per email bij de secretaris.